LÄBIMÕELDUM JA HOOLDUSVABAM FASSAAD

Spetsialistidena oleme veendunud, et targalt valitud fassadimaterjali valides toetad hoone välisilme säilimist ja selle pikka iga. Kohene professionaalne nõuanne fassaadi planeerimisel ja materjali valikul on igati abiks ning mõjub lõpuks ka eelarvele positiivselt. Kui hoone väsinud ilme enam majaomanikule au ei tee, pole kindlasti võimatu fassaadile ka uus ja hooldusvabam välimus anda.  

Pole oluline, kas rajate uusehitist või renoveerite olemasolevat, fassaadi välisilme jääb selle tegevuse juures ikka üheks võtmeküsimuseks. Edukalt valitud fassaadiga tagatakse hoone funktsionaalsus, tuuakse esile arhitektuurne omapära. Panustame omalt poolt sellesse, et ideaalis sulanduks fassaad kokku nii väliskeskkonnaga kui ka siseinterjööriga. Just sellised objektid sünnivad erinevate spetsialistide ühistööna, neid märgatakse ka arhitektuurivõistlustel ratsionaalse ehitusplaani ning nutika materjalikasutusega. 

Ehitise planeerimise juures tehtavad otsused tuleks pika perspektiiviga ette mõelda

Tuntud vanasõna “Mis täna tehtud see homme hooleta“  fassaadi valmides üldjuhul kehtima ei jää. Loodus teeb ikka oma tööd ja iga ehitis väsib. Kinnisvara omaniku ootus on aga see, et hoone välimus püsiks laitmatu, kindlustaks vara väärtuse ajas ning valitud fassaadimaterjal tooks hooldamisel kaasa võimalikult vähe lisakulusid. Seega rõhutame, et ehitise planeerimise juures tehtavad otsused tuleks pika perspektiiviga ette mõelda, professionaalidega läbi arutada, sobiv materjal ning fassaadilahendus kohe paika panna.

Hooldusvabam fassaad
Hooldusvabam ventileeritav fassaad

Meie kogemus kinnitab, et alati kõik nii ideaalselt ei kulge. Ja mõnigi traditsioonilisem fassaadikate otsustatakse järgmise värskenduskuuri käigus ümber vahetada. Võimalik, et uudsema, hooldusvabama materjaliga, mille osas valik aina kasvab. 

Fassaad vahetatud uue vastu
Enne ja Pärast – Krohvitud fassaad asendati ventileeruva fiibertsement fassaadikattega

Mida soovitame fassaadilahenduste pakkujana meie, et sobiva kattematerjali valik sujuvalt sünniks ja fassaadi välisilme saaks hooldusvabam?

Esmalt on mõistlik kaasata arhitekt, kes aitab majaomanikul oma soovi visualiseerida ja omab ülevaadet paljudest fassaadimaterjalidest. Tänased tootmisvõimalused on mitmekesised, fassaadiga seonduvaid ehitusideid korjates puutute kokku ääretult laia materjalivalikuga. See teeb asjatundmatu jaoks valiku üpris keeruliseks. 

Teiseks nõuandjaks omanikule peaksime oleme meie- kogemusega fassaadi spetsialistid. Meie roll on paralleelselt arhitektile omapoolsed fassaadiehituse lahendused juurde jagada. Fassaadi spetsialistid annavad seega detailsemat nõu fassaadi laotiste, soojustusmaterjalide, aluskarkasside sammu, kinnitussüsteemide ning muu sinna juurdekuuluva osas.  Ideaalis peakski spetsialist andma kinnituse sellele, kas omaniku ja arhitekti soov on reaalselt ka teostatav ning jääb soovitud eelarve piiridesse.

alumiiniumprofiilid
Mütsprofiilid kinnitatud facade-hangerite külge

Oma kogemusele tuginedes võib öelda, et teostamatuid asju reeglina pole. Küll jääb omanikule tihti takistuseks mittesobiv hind. Seetõttu on arhitekti, fassaadispetsialisti ning omaniku kohesel koostööl oluline roll. Ühiste teadmiste abil saab muuta ehitise lõpphinda soodsamaks, andmata lõivu hoone välimuses. 

Fassaadi planeerimisel soovitame lahti mõtestada veel mõned olulisemad märksõnad.

Ehitustingimused

Selle infoga peab omanik end kurssi viima enne uue hoone ehitust või olemasoleva hoone renoveerimist. On võimalik, et fassaadimaterjali valik majaomaniku nimistus kitseneb, sest see on ehitustingimustega kindlalt piiratud ja omanik peab sellega arvestama.

Hoone asukoht

Ka fassaadi materjalil on talle omased tootetingimused, sealhulgas keskkonna suhtes. Kui planeeritav hoone paikneb näiteks mere ääres, tasub nii materjali valik, kui selle hilisem hooldamine põhjalikult selgeks teha, et enneaegne hooldamine ilmastikumõjude tõttu üllatusena ei tuleks.

Tiheda liiklusega tee või kõnnitee ääres oleva ehitise puhul võiks kaaluda pigem hooldusvabamaid materjale, näiteks komposiitplaate. Looduse keskel elades võib ette tulla näriliste poolt tekitatud fassaadikahjustust. Ka linnud võivad nokaga krohv- või puitfassaadi rikkuda. Oleme abiks olnud juhtumeis, kus fassaadikate on seetõttu tugevama vastu vahetatud.

Fassaadi konstruktsioon, selle koormus. 

Konstruktsiooni projekteerimisel, eriti renoveeritavatel objektidel, tuleb alati arvestada fassaadi raskusega ja aluskarkassi tiheduse ning paigutusega. Üheks levinumaks veaks, mille tunnistajaks oleme, on see, et plaatide laotusi ei mõelda optimaalselt läbi. Seetõttu tuleb probleemi lahendamiseks aluskarkassi töö käigus muuta, mis omakorda tekitab lisakulu. 

Soojustus

Renoveerimise käigus on mõistlik üle hinnata lisanduva soojustuse vajadus. 

Fassaadi paigaldamine ja eelarve. 

Paigalduskulud on oluline kriteerium fassaadi rajamisel. Oleme tihti hilinemisega näinud, et materjal ühtib küll fassaadi visiooniga, kuid lõpuni läbimõtlemata on paigaldamise viisid, sellele kuluv aeg ja eelarve. Paigaldades talvel jäetakse arvestamata, et liimi või segu kasutades tuleb fassaadi ka kütta, mis on kulukas.  Fassadiplaate valides on aga juhtunud, et pole arvestatud materjali temperatuuri muutustest tuleneva paisumisega, mis hiljem lagundab plaati ja fassaadi tervikuna.

Facade-Hanger kinnitused soojustuses, millele on kinnitatud mütsprofiil
Dekton tume fassaadiplaat
Eramaja fassaad, mis on lahendatud DEKTON tumeda fassaadiplaadiga

Fassaadi tulevased hoolduskulud.

Juhtub, et esialgne fassaadimaterjal vahetatakse välja hooldusvabamaks, sest algselt on tehtud pigem emotsionaalsed materjalivalikud ning pole mõeldud hilisemale hooldusvajadusele. Kinnitame, et täna on materjali valik ääretult lai ja kindlasti pole karta, et enda visiooni fassaadi osas täita ei suudeta. Kui eelistad fassaadiga kaasnevat väiksemat vaeva ja kulu, on valikuid tehes mõistlik olla pigem praktiline.

Soovitame kindlasti eelpool loetletud teemade osas pidada varakult nõu fassaadilahendusi teostavate ettevõtetega ning materjali müüjatega. Oluline on, et kõik osapooled- omanik, arhitekt, fassaadispetsialistid- valdaksid informatsiooni õigeaegselt ja mõistaksid ehitusprojekti üheselt. 

Traditsioonilistel materjalidel nagu puit, kivi ja krohv on fassaadil oma kindel koht ja need on au sees olnud ka meie esivanematel. Puidu, kivi, krohvi eelistajale võib julgustuseks öelda, et ka neid kattematerjale saab hiljem vahetada nii, et edasine hooldamine lihtsamaks läheks. Näiteks väsinud puitmaja fassaadi annab asendada tellisfassaadiga isegi vundamenti ladumata, kui kasutada selleks spetsiaalset kinnitussüsteemi. See eelis loob laialdased võimalused just linnades, kus hoonete esimesed korrused on kasutusel kaupluse või äripinnana ning on vajadus tekitada avaraid vaateaknaid. Julgematele võime näitena soovitada traditsioonilise tellisfassaadi kombineerimist kaasaegsema komposiitmaterjaliga. Arhitekti visiooni ja fassaadilahenduste pakkujaga koostöös võib tulemuseks olla väga kaunis ja vähem hooldamist vajav lahendus.  

Raua 28 kortermaja fassaadi detailne pilt
Tellise fassaad on kombineeritud kuldse alumiinium komposiitplaadiga

Ideid kaasaegsemate, vähest hooldust nõudvate fassaadimaterjalide kasutamiseks

Omades pikka kogemust keeruliste fassaadilahendustega, jagame siinkohas ideid mõnede kaasaegsemate, vähest hooldust nõudvate materjalide kasutamiseks. Populaarsemad neist on näiteks kõrgsurvelaminaadid, ultrakompaktne materjal Dekton, tsementkiudplaadid, metallkomposiidid või kiltkivid. 

Kõrgsurvelaminaat. Tegemist on tugeva, kriimustuskinda materjaliga, millele laieneb kuni 60 aastane garantii. Oluliseks plussiks on see, et laminaat ei vaja erilist hooldust. Värvide valik on lai. Kelle jaoks värvitud laminaat jääb tagasihoidlikuks, saab kasutada puitu, kivi ja metalli imiteerivaid laminaadi versioone. Materjal on lihtsalt töödeldav.  Tasub arvestada, et spooniga versioonidel on niiskustaluvus nõrgem.

GENTAS kõrgsurvelaminaat
Kõrgsurvelaminaadiga viimistletud fassaad
DEKTON fassaadiplaadiga viimisteltud hoone
Dekton fassaadiplaadiga viimistelud hoone

Dekton on ainulaadne ja piiramatute võimalustega ultrakompaktne materjal, millel on minimaalne poorsus ja väga kõrge vastupidavus. See materjal on kriimu- ja UV-kindel, ulatusliku temperatuuritaluvusega. Formaadilt kerge, kuid suur – kaal alates 10 kg/m2, mõõduga kuni 3200 x 1400 mm. Dekton on hõlpsasti hooldatav. 

Tsementkiudplaadid on soodsad ja laias värviskaalas. Plaadi mõõdud on piiritletud, samas on võimalik neid ka sobivamaks lõigata ja töödelda. Materjalikao vähendamiseks  on mõistlik konsulteerida spetsialistiga. 

Tsementkiudplaat
Hooldusvabama fassaadina sobib kenast tsementkiust valmistatud fassaadiplaadid
Vasest valmistatud fassaad
Vasega viimisteltud hoone fassaad

Metallkomposiidid ja vask on vastupidavad, looduslikud materjalid, kuid kallimad. Võluv on nende materjalide muutus ajas ja ilmastikus. Paigaldamine on keerulisem ja planeerimisel peab arvestama erinevate metallide koosmõju ning korrosiooniga. 

Kiltkivi ja teised looduskividon populaarsed ja erilised, hinnaklassilt kallimad. Selle kompenseerib aga vastupidavus, materjali väärikus ja ajatus.

Kiltkivi fassaad
Hooldusvabama materjalina on sajandeid kasutatud kiltkivi

Kauni, kuid lihtsalt hooldatava fassaadi lahendamisel on võimalusi seega palju. Et edukalt orienteeruda materjalides, optimeerida kulu ja lahendada fassad terviklikult, on arukas juba projekteerimise eeltööd tehes kaasata arhitekt koos fassaadilahenduste spetsialistiga. Meie usaldusväärsust ehitusfassaadide alal tagab pikk kogemus ja registreeritud FixFas® kaubamärk. Kui olete otsustanud hooldusvabama fassaadi kasuks ja vajad täpsemaid nõuandeid, kirjuta meile.

Küsi hinnapakkumist

Aitame projekteerida õiged kinnitussammud, viisid ning koolitame vajadusel ka paigaldusmeeskondi.