Ventileeritavad fassaadid

Tuulduvad – ehk ventileeritavad fassaadid on kõik fassaadid, mille puhul voodrimaterjali taga on tarindi kuivamist kiirendav ja niiskustehnilist toimivust parandav õhkvahe, mis tagab pideva tuuldumise ehk ventileerimise.

Ventileeritavad fassaadid – Süsteemi kirjeldus

Ventileeritava fassaadi süsteem koosneb mitmest osast. Et tagada süsteemi pikaajaline vastupidavus, on võtmeküsimuseks nende kõikide osade koos toimimise tagamine.

Ventileeritav fassaad alumiinium profiiliga
Ventileeritav fassaadilahendus keraamika kinnitamiseks

Soojustus

Ventileeritavate fassaadide puhul paigutatakse soojustus enamasti roovide ja nende kinnitite vahele. Arvesse tuleb võtta tuleohutuseeskirju ja süsteemi niiskustehnilist toimivust.

Tuulduva fassaadiga tagatakse seina niiskustehniline toimivus, sest tuulutusvahe kaudu saab väljuda eralduv niiskus ja samas aitab see vältida välise niiskuskoormuse kahjulikku mõju

Pakume konsultatsiooni isolatsioonimaterjalide valikul ja sobiva materjali leidmisel:

 • Nõustame,
 • Abistame probleemi lahendamisel,
 • Pakume kaasaegseid lahendusi,
 • Kiire tarne,
 • Vajadusel leiame paigaldaja.
Ventileeritava fassaadisüsteemi soojustus ja karkassilahendus
Isolatsioonimaterjali paigutus koos alumiiniumist karkassilahendusega

Tugiroov ehk karkass

Karkassi ehk tugisõrestiku ülesanne on toimida kinnituse alusena ning võtta vastu liikumistega tekkivad koormused. Ventileeritava fassaadi puhul kasutatakse erinevaid karkassilahendusi. Tuulduva fassaadi ehitamisel, olgu tegemist uusehitise või remondi kavandamisega, tuleb arvestada mitmete asjaoludega.

Soovitame ventileeritava fassaadi planeerimisel arvestada:

 • Keskkonnaga (ilmastikust tingitud koormusega),
 • Tarindi koormusega (eriti renoveerimisel),
 • Tarindiosade tugevusarvutustega,
 • Deformatsioonid (soojus – ja niiskuspaisumised),
 • Aluspinna tasasus (eriti remontimisel),
 • Ehitusfüüsikaline toimivus jpm.

FixFas OÜ esindab Eestis tuntud alumiinium ja teraskarkasside tootjaid. Lahendame ka keerukamaid süsteeme.
Aitame koostada tööjooniseid. Alumiiniumkarkassi tellimisel koostame karkassi laotised joonistele tasuta.

alumiiniumprofiilid
Mütsprofiilid kinnitatud facade-hangerite külge
töökoja 1 maja koos fund büroohoonega

Fassaadi kattematerjalid

Fassaadi viimistluseks on mitmeid erinevaid võimalusi.

Meie tootevalikust võib leida kõrgsurvelaminaati ehk HPL plaatemetallkomposiitplaatevaskplaate, metallplekki, fiibertsementplaate, tsementlaastplaate, keraamilisi plaate, looduskive, puitvoodreid (puitlaud, puitplaadid), fassaadikive, klaasi jpt.

Fassaadi kattematerjali valikul tuleb lisaks arhitektuursele ettekujutusele arvestada paljude tegurite ja tehniliste omadustega – tuleohutus, vastupidavus, materjalide kokkusobivus. Fassaad on hoone kaitse ilmastiku eest. Kuid sellelt nõutakse ka vastupidavust ning praktilisust mille osas oskame oma kogemusi jagada.

Meie valikusse kuuluvad eelkõige tehnilisemad tooted ja sellised valdkonnad nagu: fasaadiankrud, fassaadi konsoolid, termokatkestusega ankrud, karkassi kinnituskruvid (arvestades joonpaisumist), peitkinnitus ankrud, plaadi kinnitusneedid, plaadi kinnituskruvid karkassidesse, sandwich paneelide kruvid, lamekatuste kinnitussüsteemid, müüriankrud ja müürisidused, basaltplastikust müürisidused, fassaadikivide armeerimistarvikud, kandurid, keemilised ankrud jpm.

Süsteemi kinnitusvahendid

Esindame mitmeid fassaadide kinnitusvahendite tootjaid. Plaate ja tarvikuid on võimalik kinnitada nii liimi, needi kui kruviga. Olenevalt arhitektuurilisest väljanägemisest aitame valida parima tarviku fassaadide kinnitamiseks.

Valikus on igale keskkonnaklassile vastavaid tooteid ja vajadusel teostame tõmbekatseid objektil, mis aitavad õige toote ja koguse valikul, põhinedes objekti võimalikele eripäradele.

Tänaseks omame kogemusi ka 50 kilogrammiste fassaadikivide liimimisega ja peit kinnitamisega, mis jätab fassaadiplaadile puhta ilme.

Meie valikusse kuuluvad eelkõige tehnilisemad tooted ja sellised valdkonnad nagu: fasaadiankrud, fassaadi konsoolid, termokatkestusega ankrud, karkassi kinnituskruvid (arvestades joonpaisumist), peitkinnitus ankrud, plaadi kinnitusneedid, plaadi kinnituskruvid karkassidesse, sandwich paneelide kruvid, lamekatuste kinnitussüsteemid, müüriankrud ja müürisidused, basaltplastikust müürisidused, fassaadikivide armeerimistarvikud, kandurid, keemilised ankrud jpm.

Alumiiniumist mütsprofiilid soojustuse peal.
Facade-Hanger kinnitused soojustuses, millele on kinnitatud mütsprofiil
Profiilien ja verkkojen edut - julkisivun rappaus
Eramaja fassaadi viimistlusliistud

Fassaadiplaatide viimistlusliistud

Kõiki fassaadiplaatide nurki, vuuke, üleminekuid ja tuulutusavasid saab viimistleda iluliistudega, mida saab üle värvida soovi korral endale sobivasse tooni.  

Lisaks aitavad erinevad liistud peita plaatide väiksemaid lõikevigu ja annavad kogu fassaadile soliidse ja kauni väljanägemise. Esindame viimistlusliistude tootjat Protektor.

Küsi hinnapakkumist

Aitame projekteerida õiged kinnitussammud, viisid ning koolitame vajadusel ka paigaldusmeeskondi.