KARKASS FASSAADILE – Millega arvestada?

Karkassi ehk tugisõrestiku ülesanne on toimida kinnituse alusena ning võtta vastu fassaadi liikumistega tekkivad koormused. Kuid mida nõudlikum on keskkond, ning mida keerulisem fassaadiplaatide kinnitusviis, seda olulisemat rolli hakkab mängima õige profiili valik fassaadi toimimisel.

Alustame algusest ehk kõige olulisem – õhkvahe ja tuulutus

Kõik fassaadiplaadid vajavad õhutust. Karkassi abil ongi meil võimalik tagada fassaadiplaadi taha õhkvahe (minimaalselt 20mm), mida tasub karkassi planeerides koheselt arvesse võtta.

Karkassi õhutusvahe minimaalselt 20mm
Karkassi õhkvahe minimaalselt 20mm. Pildil on mustaks anodeeritud T – ja L – profiil, millele on liiimitud STENI 8mm fassaadiplaat

Kõige optimaalsem on paigaldada metallkarkassid viimistlusplaadi taha vertikaalselt. Nii on tagatud tuulutus üsna väheste takistustega alt üles. Kui aga plaadi laotis sellise lahenduse kasutamist ei võimalda, on võimalik lisada horisontaalne roov, mille abil saavutame õhuringlus nii rõht – kui püstsuunas.

Vertikaalselt paigaldatud T – ja L – alumiiniumprofiilid, mille peale liimitakse fassaadiplaat

Karkassi laotis ehk samm

Karkassi sammu planeerides tuleks alati arvestada fassaadi raskusega ja aluskarkassi tiheduse ning paigutusega. Üheks levinumaks veaks, mille tunnistajaks oleme, on see, et fassaadiplaatide laotusi ei mõelda koheselt ja optimaalselt läbi. See aga loob olukorra, kus töö käigus tuleb aluskarkassi muutma asuda.

Võiks ju öelda, et standardi kohaselt on metallkarkassi samm 600mm. Kuid reaalsuses on iga lahendus eriline ja nõuab täpsemat hindamist. Meie oleme oma klientidele pakkunud alumiiniumkarkassi laotisi joonistele tasuta. Võta ühendust ja saame jagada oma teadmisi.

alumiiniumprofiilid
Mütsprofiilid kinnitatud facade-hangerite külge

Profiilide valik

Ventileeritava fassaadi kinnitamiseks kasutatakse erinevaid profiile. Võimalik on karkass ehitada puit-, alumiinium- või tsingitud terasprofiilidega.

Alumiiniumprofiilid (L-, T-, Mütsprofiil, Z-profiil jne)

Alumiiniumil on mitmed eelised teiste karkassisüsteemide ees. Teda on lihtsam töödelda ja kiirem paigaldada.

Alumiiniumprofiili eelised:
  • Lihtsam töödelda
  • Lõikamisel ei kahjusta kaitsekihti
  • Sobib kasutada raskemates ilmastiku tingimustes
  • Keskkond, kus terase kasutamine on keeruline või võimatu
  • Võimalik anodeerida ehk kordades vastupidavamaks töödelda.

Alumiiniumprofiili tellimisel koostame laotised karkassi joonistele tasuta. 

Tsingitud terasprofiil (L-, T-, mütsprofiil, kronsteinid jne) 

Populaarne on kasutada fassaadide paigaldamisel tsingitud terasprofiile. Tema populaarsus tuleneb materjali soodsamast hinnast.

Tsingitud terasprofiili eelised:
  • Kasutatakse vähem nõudlikumas keskkonnas
  • Eritellimused on lihtsasti teostatavad
  • Võimalus tellida termoprofiilidena
  • Värvitavad
  • Odavam lahendus
Facade-Hanger kinnitused soojustuses, millele on kinnitatud mütsprofiil

Võimalik on tellida C5 keskkonnaklassiga profiile, roostevabu ja eriprofiile.

Karkassi kinnitamine

Toimiva fassaadi jaoks on vaja valida sobiv karkassisüsteem, võttes arvesse fassaadile mõjuvaid koormusi ja keskkonnatingimusi. Tähelepanu tasub pöörata ka profiilide ühenduskruvidele ja kandetarindi ankrutele.  Kui vajate abi õige kinnitusvahendi leidmisel, siis pakume oma nõu ja vajadusel saame pakkuda tõmbekatsete teostamist objektil, et tagada õiged koormuse kalkulatsioonid.

Alumiiniumprofiilid
T – ja L-Alumiiniumprofiilid, mille külge liimitakse fassaadiplaat

Oluline on tähelepanu pöörata profiilide ühenduskruvide valikul erinevate materjalide omavahelisele reageerimisele. All olevas tabelis on näidatud erinevate materjalide reageerimine omavahel. Antud tabel aitab hoida ära korrosiooniprotsessi.

Näide-1:

Alumiiniumprofiil, mis on ühendatud tsingitud teraskruviga – Tsingitud kruvi ei kiirenda alumiiniumprofiili korrosiooniprotsessi.

Näide-2:

Alumiiniumprofiil, mis on ühendatud terasest ja töötlemata kruviga – Töötlemata kruvi kiirendab alumiiniumprofiili korrosiooniprotsessi.

Kinnitusvahendite korrosioonitabel
Kinnitusvahendite korrosioonitabel

Kokkuvõtteks

Mida nõudlikum on keskkond, ning mida keerulisem fassaadiplaatide kinnitusviis, seda olulisemat rolli hakkab mängima õige profiili valik fassaadi toimimisel. Fassaadi lahendamisel on võimalusi palju. Kuid et edukalt orienteeruda materjalides ja optimeerida kulusid, soovitame kaasata juba projekteerimise eeltööd tehes arhitekt koos fassaadilahenduste spetsialistiga.

Küsi Nõu

Meie tegevusvaldkond on suunatud fassaadilahenduste pakkumisele.